Documenti finanziari

Plan nabave – piano d acquisti 2023

Financijska izvješća za 2022 – Resoconto finanziario per il 2022

Potvrda o predaji fin.izvješća 2022

Bilješke 2022

Financijski plan 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Obrazloženje financijskog plana 2023-2025

Plan nabave 2022. – Piano d’ acquisto-2022

Potvrda o predaji financijskih izvještaja za 2021-br.2.

Financijski izvještaj br.2. za 2021 – Resoconto finanziario num.2.per il 2021

Financijski izvještaj za 2021 – Resoconto finanziario per il 2021

Potvrda o predaji financijskih izvještaja za 2021

Financijski plan 2022. i projekcije 2023.-2024. – Piano finanziario 2022 e proiezioni 2023-2024

Financijski plan 2021. – Piano finanziario 2021

Bilješke 2020.

Potvrda o predaji financijskih izvještaja za 2020.

Plan nabave 2021-Piano d’acquisto 2021

Financijski izvještaj za 2020.- Resoconto finanziario per il 2020

Plan nabave 2020.g./ Piano d’acquisto 2020

Plan klasifikacijskih oznaka 2020.g./ Il piano di classificazione 2020

Procedura blagajnickog poslovanja 2020.g./Procedura delle attivita’ di cassa

Procedura putnih naloga 2020.g./Procedura di rilascio dei fogli viaggio

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama 2020.g./Procedura sull’acquisizione, disposizione e gestione di immobili

Financijski izvještaj za 2019./Resoconto finanziario per il 2019

Potvrda o predaji financijskih izvještaja za 2019.g.

Financijski plan 2019. i projekcije 2020. – 2021./ Piano finanziario 2019 e proiezioni 2020 – 2021

Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora, 2019

Financijski izvještaj za 2018.g./Resoconto finanziario per il 2018

Procedura zaprimanja računa,njihove provjere i pravovremenog plaćanja 2019

Procedura stvaranja ugovornih obveza 2019

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2018

Potvrda o predaji financijskih izvještaja za 2018.g.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2018 I PROJEKCIJE 2019-2020/ SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO FIN. 2018 E PROIEZZIONI 2019-2020

Financijski plan 2018. i projekcije 2019. – 2020.g./Piano finanziario 2018 e proiezioni 2019 – 2020

Plan nabave 2018.g./ Piano d’acquisto 2018

Piano e programma operativo di Educazione alla cittadinanza per l’a.s. 2015-2016

CATALOGO DELLE INFORMAZIONI

Richiesta per l’accesso alle informazioni – Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016

Izjava o nepostojanju sukoba interesa