Documenti finanziari

2024

transparentnost 01 -2024

Financijski plan 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

Plan nabave 2024 – piano d acquisto 2024

2023

Financijska izvješća za 2023 – Resoconto finanziario per il 2023 ispravak

Potvrda o predaji fin. izvješća 2023 ispravak

Financijska izvješća za 2023 – Resoconto finanziario per il 2023

Bilješke 2023

Potvrda o predaji fin. izvješća 2023

Drugi rebalans 2023
Izvršenje financijskog plana – esecuzione del piano finanziario 01.01.-30.06.2023.
Šestomjesečni financijski izvještaj 2023 – Bilancio semestrale 2023

Prvi rebalans 2023 – Prime modifiche e integrazioni del Piano Finanziario 2023

Plan nabave – piano d acquisti 2023

2022
Financijska izvješća za 2022 – Resoconto finanziario per il 2022
Potvrda o predaji fin.izvješća 2022
Bilješke 2022
Financijski plan 2023. i projekcije za 2024. i 2025.
Obrazloženje financijskog plana 2023-2025
Plan nabave 2022. – Piano d’ acquisto-2022

2021
Potvrda o predaji financijskih izvještaja za 2021-br.2.
Financijski izvještaj br.2. za 2021 – Resoconto finanziario num.2.per il 2021
Financijski izvještaj za 2021 – Resoconto finanziario per il 2021
Potvrda o predaji financijskih izvještaja za 2021
Financijski plan 2022. i projekcije 2023.-2024. – Piano finanziario 2022 e proiezioni 2023-2024
Financijski plan 2021. – Piano finanziario 2021

2020
Bilješke 2020.
Potvrda o predaji financijskih izvještaja za 2020.
Plan nabave 2021-Piano d’acquisto 2021
Financijski izvještaj za 2020.- Resoconto finanziario per il 2020
Plan nabave 2020.g./ Piano d’acquisto 2020
Plan klasifikacijskih oznaka 2020.g./ Il piano di classificazione 2020
Procedura blagajnickog poslovanja 2020.g./Procedura delle attivita’ di cassa
Procedura putnih naloga 2020.g./Procedura di rilascio dei fogli viaggio
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama 2020.g./Procedura sull’acquisizione, disposizione e gestione di immobili

2019
Financijski izvještaj za 2019./Resoconto finanziario per il 2019
Potvrda o predaji financijskih izvještaja za 2019.g.
Financijski plan 2019. i projekcije 2020. – 2021./ Piano finanziario 2019 e proiezioni 2020 – 2021
Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora, 2019

2018
Financijski izvještaj za 2018.g./Resoconto finanziario per il 2018
Procedura zaprimanja računa,njihove provjere i pravovremenog plaćanja 2019
Procedura stvaranja ugovornih obveza 2019
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2018
Potvrda o predaji financijskih izvještaja za 2018.g.
DRUGE IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2018 I PROJEKCIJE 2019-2020/ SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO FIN. 2018 E PROIEZZIONI 2019-2020
Financijski plan 2018. i projekcije 2019. – 2020.g./Piano finanziario 2018 e proiezioni 2019 – 2020
Plan nabave 2018.g./ Piano d’acquisto 2018

VARIE
Piano e programma operativo di Educazione alla cittadinanza per l’a.s. 2015-2016
CATALOGO DELLE INFORMAZIONI
Richiesta per l’accesso alle informazioni – Zahtjev za pristup informacijama
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016
Izjava o nepostojanju sukoba interesa