Cliccare sui link per visualizzare i documenti:

Natječaj-Concorso PRODUŽ.BORAVAK-DOPOSCUOLA

Natječaj-Concorso HRVATSKI JEZIK-LINGUA CROATA 1

Natječaj-Concorso HRVATSKI JEZIK-LINGUA CROATA pripremna n.

L’invito ai candidati  – Cultura artistica

Concorso bibliotecario

Concorso-Natječaj 10.08.2021.

Obavijest o izboru kandidata na temelju natječaja od 04.05.2021.

L’invito ai candidati – Concorso per il posto di lavoro di psicologo

Natječaj-Concorso 04.05.2021.-KNJIŽNIČAR

Natječaj-Concorso 04.05.2021. -TEHNIČKA KULTURA

Natječaj-Concorso 04.05.2021.-PSIHOLOG

Odluka o neizboru-knjižničar

Odluka o neizboru-psiholog

Invito psicologo

Invito bibliotecario

Natječaj-Concorso 06.04.2021.-PSIHOLOG

Natječaj-Concorso 06.04.2021.-KNJIŽNIČAR

Natječaj-Concorso 15.03.2021.

Natječaj-Concorso 27.01.2021.

Natječaj-Concorso 03.12.2020.

Invito ai candidati – Poziv kandidatima (Concorso-Natječaj 01/10/2020)

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za šk.god.2020.-2021.

Natječaj-Concorso 01.10.2020.

Odluka o neizboru – Natječaj 03.06.2020.

Natječaj-Concorso 03.06.2020.

Odluka – poništenje natječaja od 12.3.2020.

Odluka – poništenje natječaja iz engleskog jezika

Natječaj-Concorso 12.03.2020.

Natječaj-Concorso 09.03.2020.

Natječaj-Concorso 18.12.2019.

Natječaj-Concorso 21.10.2019.

Odluka o poništenju natječaja – učitelj/ica engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno

Natječaj-Concorso 12.09.2019.

Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto psiholog-ica

Concorso PSICOLOGO -Natječaj PSIHOLOG –27.06.2019.

Natječaj PEDAGOG-Concorso PEDAGOGISTA 31.5.2019.